Tietoa

Suomen Ludwig von Mises -Instituutti on yksilönoikeuksia ja -vapauksia puolustava markkinaliberaali instituutti, jonka tehtäviin kuuluu mm. edistää tietämystä taloustieteen itävaltalaisesta koulukunnasta ja etenkin sen perillisistä ja parannuksista, sekä ottaa kantaa yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin aiheisiin.

Instituutin nimi tulee itävaltalaiselta taloustieteilijältä Ludwig von Misesiltä, joka oli yksi viime vuosisadan vaihteen suurista taloudellisista ja poliittisista ajattelijoista.

Toisen perustajan Oskar Lindmanin avajaisartikkeli on täällä ja Markus Törnqvistin täällä.