Valtio ei ole yritys

kirjoittanut Thomas Taussi

Bisnesmaailmasta ollaan omaksuttu julkisen sektorin hallintoon tulosvastuullisuuteen sekä kilpailuttamiseen liittyviä oppeja. Monet näkevät valtion sopeutumisen markkinatalousmaailmaan ongelmalliseksi. Saattaisi jopa luulla, että kaikkein pisimmälle vietyä "uusliberalismia" olisi valtion johtaminen liiketalouden periaatteiden mukaisesti - siis yksityisyrityksenä. Toki kokonaista valtiota on mahdollista johtaa yrityksenä, mutta sillä ei kuitenkaan ole enää mitään tekemistä markkinatalouden kanssa. lue lisää…

Markkinoiden vapaus ei riitä selittämään suhdannekriisejä

kirjoittanut Thomas Taussi

Nykymaailmassa vallitsee käsitys, että vapaat markkinat synnyttävät säännöllisin väliajoin nousu- ja laskusuhdanteita. Puhutaan siis suhdannevaihteluista. 1900-luvulla taloustieteen ja -politiikan suurimmiksi haasteiksi muodostuivat tasapainon ja vakauden palauttaminen talouselämään. Siinä samassa odotukset valtiota kohtaan lisääntyivät. Koska epävakauden on tapana tuoda työttömyyttä, talouspolitiikan tehtäväksi muodostui myös työllisyydestä huolehtiminen. Itseisarvon ollessa lyhytjänteisessä talouden elvyttämisessä pitkäjänteiset laadullisen talouskehityksen arvot jäivät sivuun. lue lisää…