"Keinotekoisten" tarpeiden luominen on aliarvostettua

kirjoittanut Thomas Taussi

Oikea markkinatalous on rauhanomainen järjestelmä, jossa ihmisiä ei orjuuteta. Toisaalta joidenkin mielestä markkinat kahlitsevat ihmisiä henkisellä tasolla. Talouskasvua ja tehokkaimmin sitä edistävää markkinataloutta syytetään helposti uusien tarpeiden luomisesta. Kriitikoiden kielellä nämä tarpeet ovat "teennäisiä". Uskotaan, että tehokkaalla markkinoinnilla ihmisille voidaan kaupata mitä tahansa, mitä he eivät "oikeasti" halua. Taloustieteilijänä arvostettu John Kenneth Galbraith esitti tunnetun kritiikkinsä tarpeiden luomista vastaan kirjassan The Affluent Society (1958). Hän syytti markkinataloutta ratkaisuksi vain itse luomiinsa haasteisiin, "teennäisten" tarpeiden kysynnän tyydyttämiseen. Hän pelkäsi myös, että vahvan markkinoinnin siivittämänä yksityistuotteiden ja -palveluiden kova kysyntä syrjäyttäisi yleishyödyllisenä pidettyjä julkisia palveluja. Samoja näkemyksiä viljellään vieläkin taloustieteessä talouskasvun kritiikin yhteydessä. Nämä talouskasvu- ja kulutuskriitikot eivät edusta taloustiedettä, vaan henkilökohtaisten totalitarismia ihannoivien arvojen sekoittamista muuten puhtaaseen tieteeseen. lue lisää…

Keinojen vastustajat leimataan päämäärien vastustajiksi

kirjoittanut Thomas Taussi

Liberalismin kannattamisessa on helposti vaarana tulla väärinymmärretyksi. Yhteiskunnalliseen, kattavaan yksilönvapauteen kuuluu yksilön estottomuus toteuttaa itseään niin kauan kuin hän ei rajoita muiden vastaavaa vapautta. Tästä seuraa myös tasa-arvo lain edessä sekä kaikenlaisten etuasemien sekä lisärajoitteiden torjuminen. Tasa-arvo ja vapaus eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan yhdenvertaisuus lain edessä on vapauden tulosta. lue lisää…

Muistinmenetys tekisi Suomelle hyvää

kirjoittanut Thomas Taussi

Olette ehkä kuulleet Naomi Kleinin dokumentista Shokkidoktriini. Vasemmistolainen "tuhokapitalismia" arvosteleva dokumentti näytti onnistuvan hyvin siinä, mihin sitä ei tarkoitettu. Se onnistui osoittamaan monia vapaan markkinatalouden vastaisen kehityksen, valtiojohtoisuuden ongelmia. Täytyy tehdä selväksi, että armeijan tehtävien yksityistämisestä huolimatta vapaassa markkinataloudessahan ei esimerkiksi ole mahdollista pidemmän päälle rikastua perustuslain vastaisella tuhoamisbisneksellä, ellei tilausten takana ole markkinatalouden vastavoimaa edustava valtiokoneisto. Jos tappaminen ja koskemattomuuden loukkaaminen on laissa kiellettyä, kuka voi rikastua toisten tuhoamisella? Entä miten koko kansan elintaso voisi kasvaa, jos arvokkaita tuottajia ja kuluttajia tapetaan? Ei mitenkään. Sosialistiselle Kleinille tätä on vaikea nähdä, sillä hän ei osoita  ymmärtäneensä valtiojohtoisuuden ja aidosti vapaiden markkinoiden eroa. Paremmin dokumentin nimeksi olisikin sopinut Tuhoetatismin nousu. lue lisää…

Syrjäyttäisikö vapaa markkinatalous kansanvallan rahanvallalla?

kirjoittanut Thomas Taussi

"Kapitalistinen yhteiskunta on demokratia, jossa jokainen penni edustaa äänestyslipuketta." - Ludwig von Mises Markkinoita voisi verrata kuluttajien ja tuottajien demokratiaksi. Vertaus pätee kuitenkin vain osittain, sillä siihen liittyy käsitteellisiä vaaroja. Yksi euro, yksi ääni -periaate ymmärretään helposti demokratian ja tasa-arvon vastaiseksi järjestelmäksi. Nähdään, että vapaa markkinatalous johtaisi demokraattisen kansanvallan sijaan pienen eliitin rahanvaltaan. lue lisää…

Politiikka on väkivaltaa

kirjoittanut Thomas Taussi

"Sota on politiikan jatke"  -Carl von Clausewitz (1780-1831) lue lisää…