Talous on ihmisen toimintaa (2/2)

kirjoittanut Thomas Taussi

Jatkoa artikkelin osalle 1/2: Artikkelin ensimmäisessä osassa käsittelimme taloustiedettä suhteessa ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin. Talous on ihmisen toimintaa, ja ihmisen toiminta on tarkoituksenmukaista. Ihmisellä on päämääriä ja jonkinlainen näkemys keinoista niiden saavuttamiseksi. Toiminta on seurausta ajattelusta, jolla ideat muutetaan käytäntöön. Merkittävin taloudellinen ilmiö tapahtuu ihmisen päässä. Ainut havaittava ilmiö on kuitenkin pelkkä toiminta ajattelun ilmentymänä. Tulimme johtopäätökseen, että taloustieteellisiä säännönmukaisuuksia on mahdotonta johtaa ymmärtämättä ihmisen toiminnan seuraussuhteita. Loogisella päättelyllä on siis tärkeä tehtävä säännönmukaisuuksien selittäjänä. lue lisää…

Talous on ihmisen toimintaa (1/2)

kirjoittanut Thomas Taussi

Luonnontieteille on tyypillistä se, että ne operoivat luonnontieteellisten mittasuureiden ja vakioiden avulla. Luonnontieteet, kuten fysiikka ja matematiikka perustuvat luonnosta löydettyihin säännönmukaisuuksiin. Näiden säännönmukaisuuksien kohdalla voidaan soveltaa matemaattisia apuvälineitä. Energiansäilymisyhtälöllä voidaan esimerkiksi laskea, miten halutun kappaleen potentiaalienergia muuttuu liike-energiaksi, ja miten se osuessaan vaikuttaa muihin kappaleisiin. Vaikka maailmankaikkeuden pienimpiin osasiin liittyykin vielä arvoituksia, niistä on voitu johtaa säännönmukaisuuksia niiden mekaanisen luonteen takia. Atomit eivät ole tiedostavia olentoja, joilla olisi henkilökohtaisia päämääriä ja kulttuuria. Tämä on ratkaiseva ero ihmistieteiden ja luonnontieteiden välillä. Samasta syystä on epäsopivaa tutkia koko ihmisen toimintaa yksinkertaisilla luonnontieteellisillä oletuksilla. lue lisää…

Kansantalous ei ole väline

kirjoittanut Thomas Taussi

”Taloustieteessä ei ole kyse tavaroista ja palveluista, vaan siinä on kyse ihmisen valinnoista ja toiminnasta.” – Ludwig von Mises, Human Action  lue lisää…

Matematiikka ei ole taloustieteen perusta

kirjoittanut Thomas Taussi

Alkusyksystä talousmatematiikan aloitusluennolla professori lainasi talousnobelisti Robert E. Lucasia tarkoituksenaan ylistää matematiikan roolia taloustieteessä: lue lisää…