Tehokkuusajattelu ei toimi - tässä syyt

kirjoittanut Thomas Taussi

    Tehokkuus määritellään perinteisesti panosten ja tuottojen suhteeksi. Jotta panoksia ja tuotoksia voisi vertailla luotettavasti, täytyy mitattaville asioille olla olemassa yhteismitallinen asteikko. Luonnontieteellisten yksiköiden avulla on helppo laskea mm. energiatehokkuutta. Siirryttäessä talouden tai yhteiskunnan tehokkuuteen mittayksikkönä käytetään usein rahaa. Raha ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys saati luonnontieteellinen mittasuure, vaan hauras ilmentymä perinteistä, luottamuksesta ja ihmisen tarpeesta varautua epävarmaan tulevaisuuteen. Tutkittaessa rahan kelpoisuutta yhteiskunnalliseksi tehokkuusmittariksi ilmenee myös yhteiskunnan perustoimijan, yksilön toiminnan luonne. Lopulta on olemassa vahvat perusteet kyseenalaistaa koko yhteiskunnan tehokkuuden käsite. lue lisää…

Anders Chydenius taloustieteen edelläkävijänä

kirjoittanut Thomas Taussi

Suomen pankin legendaarisista tuhannen markan seteleistä tuttu Anders "Antti" Chydenius (1729-1803) on lähes kiistatta Suomen tunnetuin valistusajan merkkihenkilö. Chydenius oli aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja moniosaaja. Hän toimi valtiomiehenä, pappina, liberaalina yhteiskuntafilosofina ja varhaisena taloustieteilijänä. Vapaamielisine näkökantoineen hän on muihin suomalaisiin ajattelijoihin nähden selkeässä vähemmistössä tai ainakin hänen kansallinen perintönsä on jäänyt tuntemattomaksi. lue lisää…

BKT ei mittaa hyötyä tai onnellisuutta

kirjoittanut Thomas Taussi

Bruttokansantuotetta kritisoidaan usein huonoksi mittariksi yhteiskuntapolitiikalle ja jopa aineelliselle elintasollekin. Viime aikoina on kuultu vaatimuksia jopa onnellisuuden mittaamisesta. Onnellisuus on perinteiselle taloustieteelle hieman vieras käsite, mutta sen sijaan hyöty on kaiken harjoitettavan taloustieteen perusta. Yhteiskunnallisen keskustelun osapuolten olisi siis hyödyllistä ymmärtää bruttokansantuotteen ja kuluttajan kokeman hyödyn ero. lue lisää…

Markkinat ovat ideoiden kilpailua

kirjoittanut Thomas Taussi

Markkinakilpailu ei ole kirjaimellisesti veristä lue lisää…

Euroopan komentotalous on kriisissä

kirjoittanut Thomas Taussi

Artikkeli julkaistiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2011 Porvari-lehdessä.    Suhtautuminen Euroopan unioniin on noussut Suomessa poliittista oikeisto- ja vasemmistojakoakin tärkeämmäksi kriteeriksi viimeisen vuoden aikana. Keskustelu on kärjistynyt kahdelle vastakkaiselle seinälle piirrettyjen pirujen välille. EU:n vastustajat nähdään "impivaaralaisiksi" kansainvälisyyttä kammoaviksi nationalisteiksi. Vastapuolella näyttää olevan eurooppalaista supervaltiota kannattavia "eurokomukoita", jotka haluaisivat keskittää kaiken vallan mahdollisimman kauas kansan ulottuvilta. Vaikka molempia näistä ääripäistä olisikin olemassa, tällaisen jaon tekeminen ja aggressiivinen populistileimojen lyöminen julkisessa keskustelussa ei ole lisännyt yleisön ymmärrystä siitä, mistä todellisuudessa on kyse. lue lisää…