Rahasta ja korosta

kirjoittanut Santtu Mäki

Rahan merkitys Rahalla on yksi funktio taloudessa: toimia yleisimmin hyväksyttynä vaihdannan välineenä. Sivutuote tästä on se, että raha on ainoa hyödyke jolle voidaan laskea hinta kaikkien muiden hyödykkeiden suhteen, ja toisaalta kaikkien muiden hyödykkeiden hintoja voidaan vertailla juuri sen takia, että kaikilla hyödykkeillä on hinnat rahassa. Tämä tosiseikka tekee hyödykkeiden suhteellisten hintojen vertailun mahdolliseksi, ja tämä taasen tekee taloudellisen toiminnan mahdolliseksi. lue lisää…

Entrepreneurista

kirjoittanut Santtu Mäki

Yleisesti yrittäjyydestä Entrepreneuri on sana jolle ei mielestäni ole pätevää suomenkielistä vastinetta. Tämä johtuu lähinnä kulttuurisista syistä - Suomessa ei ole yrittäjyyden kulttuuria, ja tämän lisäksi yrittäjiin ja yleensäkin taloudelliseen toimintaan suhtaudutaan poikkeuksellisen vihamielisesti. Yrittäjästä tuleekin tyypillisesti mieleen paikallinen parturikampaaja, nuohooja tai vastaavaa pienimuotoista, mutta perinteistä liiketoimintaa harjoittava toimija. Kielellinen ongelma on siis se, että käytettäessä sanaa 'yrittäjä' kuvaillessamme tiettyä ihmisen toiminnan kategoriaa, liitämme siihen lukijoiden mielessä tiettyjä ennakko-odotuksia.  lue lisää…