Anders Chydeniuksen Kansallinen voitto - osa 2

kirjoittanut Santtu Mäki

Anders Chydeniuksen merkkiteos "Kansallinen voitto" on luettavissa Chydenius-säätiön nettisivuilla.  Tämän artikkelisarjan ensimmäinen osa täällä. lue lisää…

Tavoitteet ja keinot

kirjoittanut Santtu Mäki

Taloustiede ei ota kantaa erilaisten tavoitteiden mielekkyyteen. Arvovapaana taloustiede keskittyy vain niiden keinojen tutkimiseen, joita on ehdotettu asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. lue lisää…

Anders Chydeniuksen Kansallinen voitto

kirjoittanut Santtu Mäki

Anders Chydenius oli Suomessa syntynyt, Ruotsin hallinnon alla elänyt, arkkiliberaali, joka loi pohjan suomalaiselle liberalismille ja taisteli sortovaltaa vastaan vankkumattomasti. Tässä artikkelissa käymme läpi taloustieteellisiä ja yhteiskunnallisia ajatuksia jotka Kansallisen voiton neljä ensimmäistä pykälää sisältävät.  lue lisää…

Miksi valtiollinen velkatakaus on väärä valinta

kirjoittanut Santtu Mäki

Euroopan valta- ja talouseliitin mukaan Suomen yhdessä muiden EU-maiden tulisi taata Portugalin valtion tarvitsemat lainat. Portugalin valtiolla on vaikeuksia velanhoidossa, ja se on ajautunut kelvottaman fiskaali- ja finanssipolitiikan johdosta alati syvenevään suohon. On esitetty, että koko Euroopan talousalueen finanssisektorin vakaus olisi riippuvaista Portugalin kyvystä hankkia lisärahoitusta tilanteensa lievittämiseksi. Harva on kuitenkaan kysynyt miksi näin olisi? Vielä harvempi kysyy: mikä tulisi muuttumaan? lue lisää…

Hyöty ja sen ulottuvuuksien välinen vertailu

kirjoittanut Santtu Mäki

Holhous Holhoamisen keskeinen oletus on, että hyödyn vertailu taloudellisten toimijoiden välisesti on mielekästä. Tämä taloustieteen peruskiveen iskevä ajatus kumpuaa huomiosta, että tieto jakautuu erilailla eri ihmisten kesken. Tästä itsestäänselvyydestä on johdettu - virheellisesti - olettamus, että poikkeuksellisilla ihmisillä on parempaa tietoa koskien tavallisten ihmisten elämää, kuin näillä tavallisilla ihmisillä itsellään. Tämä erittäin vaarallinen asenteellisuus oli osasyynä viimeisempään talouskriisiin.  lue lisää…