Hyvinvointivaltio-Suomi-Dada

kirjoittanut Oskar Lindman

Mitä jää maailmalle Suomesta kerrottavaa? lue lisää…

N-sana

kirjoittanut Oskar Lindman

Libertaarissa liikkeessä on olemassa vahva sosiaalisesti konservatiivinen virtaus. Yksi eurooppalaisen liberalismin painopistealueita on ollut yksilölähtöisyys, tarkoittaen että erilaisuutta suvaitaan ja se nähdään rikkautena. Liberaalit ovat olleet valmiita hyväksymään vaikka rodullista, kielellistä ja uskonnollista monimuotoisuutta. Naisten emansipaatio on myös liberaalien agendalla ollut korkealla. Kysyn, vaalitaanko näitä perinteitä täällä vanhalla mantereella ja aiheuttaako vastainen liikkeeseen liiallista yksisilmäisyyttä? Raja kuljettavaksi on hiuksenhieno. Sosiaalisesti konservatiivisia ainakin suvaitaan, mutta voivatko he olla täysin rinnoin mukana, kun eivät yksityiselämässään ole valmiita suvaitsemaan ihmisiä erilaisella elämänpolulla? Skeptiset pitäisivät tätä liittoa poliittisin tarkoituksenmukaisuussyin perusteltuna. Konservatiivisessa aateperinnössä on paljon samaa kuin libertaarien, mutta ei enää niinkään liberaalien. Itse asiassa aatesuunnat ovat toistensa vastakohdat. Korostamalla samankaltaisuuksia suljemme silmämme eroavaisuuksilta. Kuitenkin punaniskoillakin on samanlainen oikeus elää valtion pakosta vapaana. lue lisää…

Taloustiede on episteeminen tiede

kirjoittanut Oskar Lindman

Epistemologia eli filosofian osa-alue, joka tutkii tietoa on taloustieteessä huomattavan keskeisessä osassa. Suurin osa isoista kysymyksistä taloustieteen alalla ratkoo tietoon liittyviä ongelmia. Myös markkinamekanismin itsessään kuvataan ratkovan tiedollisia ongelmia. Tieto ei koskaan ole täydellistä missään inhimillisessä toiminnassa, eikä se ole sitä taloudessakaan. Taloustiede ei ole metafysiikkaa tai ontologiaa, jälkimmäisestä tosin lyhyt pätkä artikkelin lopussa. On ehkä vain vähän liioiteltua väittää kaiken taloudessa ainakin viittaavan tietoon ja mitä enemmän taloustieteeseen tutustuu sitä selvemmäksi asia käy. lue lisää…

Poliittisten liikkeiden yhtenevyys ja oleelliset erot

kirjoittanut Oskar Lindman

Kaikilla valtioon liittyvillä ideologisilla liikkeillä on huomattavia samankaltaisuuksia toiminnassaan. Poliittiseksi määritellään aatteellinen yhteisö, riippumatta siitä onko se valtionvastainen vai ei. Näitä yhtäläisyyksiä  näkee yhä enemmän, mitä nyt on toiminnassa mukana ja mitä laajempi on erilaisten kokoontumisten kirjo. Osasta yhtenevyyksistä on hyötyä, jotkut voidaan sivuuttaa vain merkillisyyksinä ja jotkut voivat olla peräti haitaksi. Ehdottomani paras tapa vapauttaa mieli vastaanottavaisuuteen on lukea kirjallisuutta laajasti , ei vain oman leirin teoksia ja sellaisia, jotka pönkittävät vain jo tuntemaasi ja osaamaasi, vaan myös vastustajien ja aatteeseesi vihamielisesti suhtautuvien. Mitä niljakkaampi ja halveksittu omissa ”oikeissa piireissä” on kirjoittaja etukäteistietosi pohjalta, sitä palkitsevampaa on näihin syventyä. On toki kuitenkin vain sinusta itsestäsi kiinni, yhdytkö kirjoittajaan lukemasi pohjalta vai pitäydytkö alkuperäisessä korrektiin ennakkotietoon perustuvassa kannassasi. Ajatuksellisesti vieras aines ei ole kuin tarttuva tauti, vaan sinä itse ratkaiset sen, toivottavasti paremman tiedon pohjalta, vaikuttaako se sinun käsityksiisi vai ei. lue lisää…

Nimitän itseäni kapitalistiksi

kirjoittanut Oskar Lindman

Tämän kirjoituksen on tarkoitus leikitellä sanojen merkityksillä. Huomatkaa, että harva meistä kapitalisteiksi itseään kutsuvista on toden teolla syventynyt siihen, mitä sana tosiasiallisesti kuvaa. Kapitalisti yhdistetään kai vapaaseen laissez-faire –markkinatalous-ajatteluun, ihmiseen joka uskoo markkinoiden tuottavan parhaan yhteiskunnallisen lopputuloksen. Näin ainakin minä itseni määrittelisin. lue lisää…