Kulttuuri ja traditio evolutiivisina ilmiöinä

kirjoittanut Mikko Laakso

"Jäsentääksemme sivilisaatiomme kehitystä mielekkäästi, on ymmärrettävä, että kyseessä ei ole yhdenkään yksilön tai ihmisjoukon suunnitellusti tai päämäärätietoisesti toteuttama prosessi. Sen sijaan sivilisaatiomme kehitys on täysin itseohjautuva, eli spontaani ilmiö. Instituutioiden ja moraalin kehitys on alkanut siten, että ihmisjoukot ovat hiljalleen alkaneet tiedostamattaan soveltamaan erilaisia moraalisia käytänteitä - jopa sellaisia joista he eivät ole itse edes pitäneet, tai joiden olemassaolon tärkeyttä he eivät välttämättä edes kykene ymmärtämään. lue lisää…

Mikä ihmeen uusliberalismi?

kirjoittanut Mikko Laakso

Niin sanottu "uusliberalismi" on vakiinnuttanut paikkansa laajasti käytettynäleimakirvesterminä vapaan markkinatalouden vastaisessa diskurssitaistelussa. Tämän epämääräisen kattokäsitteen alle on pyritty sijoittamaan paljon erilaisia ajatuksia ja assosiaatioita, liittyen länsimaissa harjoitettuun talouspolitiikkaan etenkin 1970-luvulta lähtien. Erinäisiä oikeistoliberaaleiksi miellettyjä talouspoliittisia toimenpiteitä on kuvattu uusliberalistisiksi. Tämän talouspoliittisen opin kannattajaksi ei tunnustaudu juuri kukaan, mutta sen sijaan käsitettä viljellään sitäkin ahkerammin, etenkin taloudellista vapautta vastustavan vasemmiston keskuudessa. Kyse on käsitesodasta ja paradokseista samaan tapaan kuin vaikkapa termien "äärioikeisto" ja "kansandemokratia" kohdalla. lue lisää…

Internetin anonymiteetin puolustuspuhe

kirjoittanut Mikko Laakso

Tämä Weldy McElroyn kirjoittama (suom. Niilo Korkiakoski ja Mikko Laakso) artikkeli on julkaistu 11.8.2011 sivustolla mises.org lue lisää…

Eturyhmäpolitikointi ja klassinen liberalismi

kirjoittanut Mikko Laakso

Väkivaltamonopoliin perustuvien demokraattisten hallintoelimien toimintaa, oikeastaan läpi niiden kirjoitetun historian, ovat leimanneet eturyhmäpolitikointi, korruptio, gallup-suosion laskelmointi ja muut julkisen valinnan teorian tutkimuksen piiriin lukeutuvat suhmuroinnit. Teorian ajatuksena on perehtyä ilmiöön, miten pieni joukko ihmisiä (kuten lobbarit) kykenevät vaikuttamaan ihmismassan demokraattisesti valitsemien parlamentaarikkojen päätöksiin, omien sidosryhmiensä etua maksimoiden, ja täten hakemaan ajetulle edullensa demokraattisen prosessin avulla legitimitoitua asemaa. lue lisää…

Spontaani järjestys

kirjoittanut Mikko Laakso

Emergenssillä viitataan filosofiassa ideaan siitä, että tiettyjä varsin yksinkertaisiakin sääntöjä noudattavien osasien systeemistä nousee näennäisen kaaoksen pohjalta spontaanisti uusi järjestelmällisiä - suorastaan suunnitellun tuntuisia piirteitä omaava kompleksi kokonaisuus. lue lisää…