"Keinotekoisten" tarpeiden luominen on aliarvostettua

kirjoittanut Thomas Taussi

Oikea markkinatalous on rauhanomainen järjestelmä, jossa ihmisiä ei orjuuteta. Toisaalta joidenkin mielestä markkinat kahlitsevat ihmisiä henkisellä tasolla. Talouskasvua ja tehokkaimmin sitä edistävää markkinataloutta syytetään helposti uusien tarpeiden luomisesta. Kriitikoiden kielellä nämä tarpeet ovat "teennäisiä". Uskotaan, että tehokkaalla markkinoinnilla ihmisille voidaan kaupata mitä tahansa, mitä he eivät "oikeasti" halua. Taloustieteilijänä arvostettu John Kenneth Galbraith esitti tunnetun kritiikkinsä tarpeiden luomista vastaan kirjassan The Affluent Society (1958). Hän syytti markkinataloutta ratkaisuksi vain itse luomiinsa haasteisiin, "teennäisten" tarpeiden kysynnän tyydyttämiseen. Hän pelkäsi myös, että vahvan markkinoinnin siivittämänä yksityistuotteiden ja -palveluiden kova kysyntä syrjäyttäisi yleishyödyllisenä pidettyjä julkisia palveluja. Samoja näkemyksiä viljellään vieläkin taloustieteessä talouskasvun kritiikin yhteydessä. Nämä talouskasvu- ja kulutuskriitikot eivät edusta taloustiedettä, vaan henkilökohtaisten totalitarismia ihannoivien arvojen sekoittamista muuten puhtaaseen tieteeseen. lue lisää…

Tuloeroilla on väliä

kirjoittanut Santtu Mäki

Tuloerot ovat ainainen puheenaihe. On oikeasti vaikea keksiä mitään yhteiskunnallista kysymystä, tai epäkohtaa, jonka selittäjäksi ei tarjottaisi tuloeroja ja niiden itsestäänselvää epäreiluutta. lue lisää…

Ajokortti, toiveiden tynnyri ja tuhottu hyvinvointi

kirjoittanut Kari Koskinen

Johdanto Tieliikenne tuottaa lukuisten hyötyjen lisäksi merkittäviä haittoja, joista liikenneonnettomuudet ovat yksi merkittävimmistä. Onnettomuudet aiheuttavat inhimmillisten tragedioiden (Suomessa vuositasolla syntyy noin 400 ruumista ja tuhansia loukkaantuneita) lisäksi merkittäviä aineellisia tappioita. On siis varsin luontevaa, että näitä haittoja pyritään vähentämään erilaisin toimenpitein. lue lisää…

Keinojen vastustajat leimataan päämäärien vastustajiksi

kirjoittanut Thomas Taussi

Liberalismin kannattamisessa on helposti vaarana tulla väärinymmärretyksi. Yhteiskunnalliseen, kattavaan yksilönvapauteen kuuluu yksilön estottomuus toteuttaa itseään niin kauan kuin hän ei rajoita muiden vastaavaa vapautta. Tästä seuraa myös tasa-arvo lain edessä sekä kaikenlaisten etuasemien sekä lisärajoitteiden torjuminen. Tasa-arvo ja vapaus eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan yhdenvertaisuus lain edessä on vapauden tulosta. lue lisää…

Eturyhmäpolitikointi ja klassinen liberalismi

kirjoittanut Mikko Laakso

Väkivaltamonopoliin perustuvien demokraattisten hallintoelimien toimintaa, oikeastaan läpi niiden kirjoitetun historian, ovat leimanneet eturyhmäpolitikointi, korruptio, gallup-suosion laskelmointi ja muut julkisen valinnan teorian tutkimuksen piiriin lukeutuvat suhmuroinnit. Teorian ajatuksena on perehtyä ilmiöön, miten pieni joukko ihmisiä (kuten lobbarit) kykenevät vaikuttamaan ihmismassan demokraattisesti valitsemien parlamentaarikkojen päätöksiin, omien sidosryhmiensä etua maksimoiden, ja täten hakemaan ajetulle edullensa demokraattisen prosessin avulla legitimitoitua asemaa. lue lisää…