Kuolinsyy: yliannostus sääntelyä

kirjoittanut Jaakko Koivula

Tämä Jeffrey Tuckerin kirjoittama artikkeli on alunperin julkaistu Whiskey and Gunpowder -blogissa. Se toimii lähtölaukauksena Etatismien uhrien tuki ry:n nettisivujen julkaisulle. Artikkeli on varoittava ja surullinen esimerkki siitä, millaisiin väärinkäytöksiin valtiovallan ja virkakoneiston hallitsematon kasvu antaa mahdollisuuden.  lue lisää…

BKT ei mittaa hyötyä tai onnellisuutta

kirjoittanut Thomas Taussi

Bruttokansantuotetta kritisoidaan usein huonoksi mittariksi yhteiskuntapolitiikalle ja jopa aineelliselle elintasollekin. Viime aikoina on kuultu vaatimuksia jopa onnellisuuden mittaamisesta. Onnellisuus on perinteiselle taloustieteelle hieman vieras käsite, mutta sen sijaan hyöty on kaiken harjoitettavan taloustieteen perusta. Yhteiskunnallisen keskustelun osapuolten olisi siis hyödyllistä ymmärtää bruttokansantuotteen ja kuluttajan kokeman hyödyn ero. lue lisää…

Valtiollinen säästäminen ja kulutus ovat virheitä

kirjoittanut Santtu Mäki

Suomen valtio on aloittamassa säästökuuria. Säästökuuria, joka ei millään mielekkäällä tavalla ole säästämistä. lue lisää…

Markkinat ovat ideoiden kilpailua

kirjoittanut Thomas Taussi

Markkinakilpailu ei ole kirjaimellisesti veristä lue lisää…

Hyvinvointivaltio-Suomi-Dada

kirjoittanut Oskar Lindman

Mitä jää maailmalle Suomesta kerrottavaa? lue lisää…