Vähemmän töitä!

kirjoittanut Jukka Michelsson

MTV3 uutisoi Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lundin laskelmat tuulivoiman taloudellisesta tehokkuudesta otsikolla "Uusiutuvalla energialla kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja." Samassa artikkelissa kirjoitetaan: lue lisää…

Entrepreneurista

kirjoittanut Santtu Mäki

Yleisesti yrittäjyydestä Entrepreneuri on sana jolle ei mielestäni ole pätevää suomenkielistä vastinetta. Tämä johtuu lähinnä kulttuurisista syistä - Suomessa ei ole yrittäjyyden kulttuuria, ja tämän lisäksi yrittäjiin ja yleensäkin taloudelliseen toimintaan suhtaudutaan poikkeuksellisen vihamielisesti. Yrittäjästä tuleekin tyypillisesti mieleen paikallinen parturikampaaja, nuohooja tai vastaavaa pienimuotoista, mutta perinteistä liiketoimintaa harjoittava toimija. Kielellinen ongelma on siis se, että käytettäessä sanaa 'yrittäjä' kuvaillessamme tiettyä ihmisen toiminnan kategoriaa, liitämme siihen lukijoiden mielessä tiettyjä ennakko-odotuksia.  lue lisää…

Japanin valuuttainterventio

kirjoittanut Jukka Michelsson

Tämä Robert P. Murphyn artikkeli julkaistiin alunperin sivustolla mises.org 23.3.2011. lue lisää…

Omaksu individualistin maailmankatsomus

kirjoittanut Oskar Lindman

Nykyisin individualismi määrittyy ihmisten mielessä lähinnä negatiivisesti, emme halua tunnustautua individualisteiksi sen tähden mitä kaikkea sen nähdään pitävän sisällään. Harva meistä valitsee olla individualisti. Sanana se on ryöstetty kuvaamaan egoistista pröystäilyä tai mikä vielä katalampaa, jonkinlaista jokaisen oman elämän identiteettiprojektia, johon jokaisen länsimaisen ihmisen on oltava valmis osallistumaan. Me täytämme elämämme sisällöillä, jotka vain sattuvat sopimaan hatarasti koottuun kokonaiskuvaan. lue lisää…

Laissez-faire -kapitalismi moraalisena talousjärjestelmänä

kirjoittanut Mikko Laakso

Prakseologia Itävaltalaisen koulukunnan erään merkittävimmän edustajan Ludwig von Misesin kehittämän ihmisten käyttäytymistä hahmottavan menetelmän, prakseologian, mukaan ihmisten toiminta on tavoitteellisesti suuntautunutta ja kaikki ihmiset pyrkivät jokaisella toimellaan kohti suurempaa tyytyväisyyttä ja tyydytystä. Tämä näkemys ei ole kaukana positiivisen psykologian näkemyksistä: jokaisen yksilön tiedostaessa oma elämänkokemuksensa, taitonsa ja mielihalunsa, he pyrkivät jatkuvasti parantamaan oloaan ja tätä kautta onnellisuutensa astetta parhaaksi katsomallaan tavalla. lue lisää…