Sosiaalinen alkemia

kirjoittanut Thomas Taussi

Referaatti F.A. Hayekin kirjasta Kohtalokas ylimieli (The Fatal Conceit, 1988) lue lisää…

Marxismi perustuu virheoletuksille

kirjoittanut Thomas Taussi

Marxilaisesta taloustieteestä juontava marxismi kummittelee yhteiskuntatieteiden taustalla, oikeudenmukaisuuskäsityksissä sekä myös politiikassa. Kyse ei ole mistään vallankumouksellisesta sosialismin paluusta, vaan lähinnä alati olemassaolostaan muistuttavasta marginaalista. Vaikka hyvin harva kehtaa tunnustautua marxismin kannattajaksi, monesti Karl Marxia (1818-1884) saatetaan pitää vielä tieteellisenä auktoriteettina. Siihen saatetaan vedota vähintäänkin puolitosissaan, kun esimerkiksi maailman ongelmia halutaan sysätä kapitalismin piikkiin. Myös työväenliikkeen retoriikasta saattaa usein paistaa kunnioitusta Marxin ja hänen toverinsa Friedrich Engelsin (1820-1895) luokkateorioita kohtaan. lue lisää…

Aatteiden vallankumouksellisuus

kirjoittanut Jukka Michelsson

Tämä artikkeli on julkaistu 10.3.2011 sivustolla mises.org. Kirjoittaja Robert P. Murphy. lue lisää…

Hyöty ja sen ulottuvuuksien välinen vertailu

kirjoittanut Santtu Mäki

Holhous Holhoamisen keskeinen oletus on, että hyödyn vertailu taloudellisten toimijoiden välisesti on mielekästä. Tämä taloustieteen peruskiveen iskevä ajatus kumpuaa huomiosta, että tieto jakautuu erilailla eri ihmisten kesken. Tästä itsestäänselvyydestä on johdettu - virheellisesti - olettamus, että poikkeuksellisilla ihmisillä on parempaa tietoa koskien tavallisten ihmisten elämää, kuin näillä tavallisilla ihmisillä itsellään. Tämä erittäin vaarallinen asenteellisuus oli osasyynä viimeisempään talouskriisiin.  lue lisää…

Valtio ei ole yritys

kirjoittanut Thomas Taussi

Bisnesmaailmasta ollaan omaksuttu julkisen sektorin hallintoon tulosvastuullisuuteen sekä kilpailuttamiseen liittyviä oppeja. Monet näkevät valtion sopeutumisen markkinatalousmaailmaan ongelmalliseksi. Saattaisi jopa luulla, että kaikkein pisimmälle vietyä "uusliberalismia" olisi valtion johtaminen liiketalouden periaatteiden mukaisesti - siis yksityisyrityksenä. Toki kokonaista valtiota on mahdollista johtaa yrityksenä, mutta sillä ei kuitenkaan ole enää mitään tekemistä markkinatalouden kanssa. lue lisää…