Vapaudesta

kirjoittanut Mikko Laakso

Käsite vapaus omaa yhteiskuntafilosofisessa kontekstissa hyvinkin erilaisia määritelmiä. ”Vapauksina” voidaan täten - katsomusjärjestelmästä riippuen - pitää varsin kirjavaa joukkoa asioita, kuten vapautta pakkovallasta, uskonnonvapautta, vapautta saada ilmainen koulutus, vapautta käyttää huumausaineita, vapautta surmata epämiellyttäväksi koettu henkilö tai vapautta päästä terveydenhuoltoon varallisuuteen katsomatta. Näin ollen vapaus voidaan jäsentää monella hyvinkin toisistaan poikkeavilla tavoilla, joista monet ovat jopa ristiriidassa toistensa kanssa. Ongelmana onkin määritellä mitkä vapaudet ovat mielekkäitä ja toimivia oikeudenmukaisen yhteiskunnan kannalta. Väistämättäkin joudumme tilanteeseen, jossa vapauden eri muotoja on arvotettava sen mukaan, mikä koetaan eettiseksi – ja toisaalta mikä koetaan toimivaksi. Yksi  keskeisimmistä tavoista hahmottaa vapauden luonnetta onkin jakaa vapaus positiivisiin ja negatiivisiin vapauksiin. lue lisää…

"Vapaus vai turvallisuus?"

kirjoittanut Thomas Taussi

“Ne ihmiset, jotka luovuttaisivat lähtökohtaisen vapautensa hetkellisen turvallisuuden tähden, eivät ansaitse kumpaakaan“ lue lisää…

Velanmaksun aika

kirjoittanut Jukka Michelsson

Euroopan vakausrahasto sekä erilliset pelastuspaketit ylivelkaantuneiden maiden auttamiseksi herättävät yhä enemmän vastustusta euroalueen valtioiden kansalaisten keskuudessa. Yleinen kysymys kuuluu: Miksi meidän pitäisi tukea yli varojensa eläneitä. Vastaavasti tukia vastaanottavien maiden kansalaisten on vaikea ymmärtää miksi heidän pitää kiristää vyötään muiden sanelemilla ehdoilla. lue lisää…

Suhdannepolitiikka on komentotaloutta

kirjoittanut Thomas Taussi

Kuten tiedämme, rahan hinta on korko. Rahalle pätevät muiden hyödykkeiden lailla kysynnän ja tarjonnan lait. Tämä toteutuu siitäkin huolimatta, ettei raha ole tavanomainen kulutushyödyke. Sen tarkoitus on olla viime kädessä ainoastaan vaihdannan väline sekä yhteismitallinen arvon mitta. Jos rahoitusta on saatavilla niukasti, sen korot ovat korkeat. Kun ylimääräistä rahaa on markkinoilla enemmän, korot laskevat. Pankkien tehtävänä on ohjata ylijäämä, eli ihmisten säästöt rahoitusta tarvitseville velanottajille. Säästäjälle maksetaan kuluttamisensa lykkäämisestä korvausta. Rahan korko määräytyy tällä tavalla automaattisesti taloustilanteen mukaan. lue lisää…

Kohti seitsemän dollarin bensaa

kirjoittanut Jukka Michelsson

Tämä J.  Kevin Meadersin artikkeli julkaistiin alunperin 25.4.2011 sivustolla mises.org. lue lisää…