Tällä kertaa kaikki on toisin!

kirjoittanut Oskar Lindman

Jo puoli vuosikymmentä riehunut talouskriisi on saanut monta nimeä: finanssikriisi, velkakriisi, euron kriisi. Alkusytyke oli suurten julkisten asuntoluotottajien konkurssi Yhdysvalloissa. Lehman-Brothers päästettiin konkurssiin, jotta nähtäisiin, millaisia pankkireformeja maailma tarvitsee. Osoittautui, että pankkimaailma on täysin kykenemätön määrittämään liiketaloudellista riskiä pankkien taseiden pettäessä. Sen sijaan, että pankkisektoria kapitalisoitiin, päädyttiin luomaan vastakohta: pankkisektorien velkavastuita tasapainotetaan julkisin varoin. Teoriassa toimivat pankkireformit eivät tämän kokeen jälkeen tule saamaan äänivuoroa. lue lisää…

Tehokkuusajattelu ei toimi - tässä syyt

kirjoittanut Thomas Taussi

    Tehokkuus määritellään perinteisesti panosten ja tuottojen suhteeksi. Jotta panoksia ja tuotoksia voisi vertailla luotettavasti, täytyy mitattaville asioille olla olemassa yhteismitallinen asteikko. Luonnontieteellisten yksiköiden avulla on helppo laskea mm. energiatehokkuutta. Siirryttäessä talouden tai yhteiskunnan tehokkuuteen mittayksikkönä käytetään usein rahaa. Raha ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys saati luonnontieteellinen mittasuure, vaan hauras ilmentymä perinteistä, luottamuksesta ja ihmisen tarpeesta varautua epävarmaan tulevaisuuteen. Tutkittaessa rahan kelpoisuutta yhteiskunnalliseksi tehokkuusmittariksi ilmenee myös yhteiskunnan perustoimijan, yksilön toiminnan luonne. Lopulta on olemassa vahvat perusteet kyseenalaistaa koko yhteiskunnan tehokkuuden käsite. lue lisää…

Koulu Oy

kirjoittanut Jukka Michelsson

Kuvittele, että olet ensimmäistä päivää uudessa firmassa töissä. Olet innokas aloittamaan ja näyttämään taitosi sekä oppimaan uusia taitoja. lue lisää…

Anders Chydenius taloustieteen edelläkävijänä

kirjoittanut Thomas Taussi

Suomen pankin legendaarisista tuhannen markan seteleistä tuttu Anders "Antti" Chydenius (1729-1803) on lähes kiistatta Suomen tunnetuin valistusajan merkkihenkilö. Chydenius oli aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja moniosaaja. Hän toimi valtiomiehenä, pappina, liberaalina yhteiskuntafilosofina ja varhaisena taloustieteilijänä. Vapaamielisine näkökantoineen hän on muihin suomalaisiin ajattelijoihin nähden selkeässä vähemmistössä tai ainakin hänen kansallinen perintönsä on jäänyt tuntemattomaksi. lue lisää…

Larken Rose: Koko kieltämätön totuus

kirjoittanut Markus Törnqvist

Kun ei jaksa miettiä muiden moraalikäsityksiä, mitä kaikkea äänestämiseen kuuluu tai asioita joihin ei voi vaikuttaa, voi yhtä hyvin keskittyä nostatukseen: http://youtu.be/Ogv_84lQepA lue lisää…